Tietosuojaseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Opetushoitola Nuppu Oy
Pellavamäentie 5B
04320 Tuusula

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Milla Kinnunen
Pellavamäentie 5B
04320 Tuusula

p. 0442411137

3. Rekisterin nimi

Opetushoitola Nuppu Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamisessa ja opiskelija valinnoissa. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien hoitamisessa kuten kanta-asiakaskyselyiden tai esitietolomakkeiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään opetushoitola Nuppu Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen, kehittämiseen sekä markkinointiin.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen sekä tekemään asiakasviestinnän kohdennus rekisteröitynyttä henkilöä kohtaan kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja ip-osoite sekä yleisiä tietoja koskien työhönoppisjaksoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeiden yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseessä ole voimassa olevan lainsäädännön sallima ja velvoittava toimenpide.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai käytetä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja säilytetään palvelimella ja palvelin sijaitsee asianmukaisesti lukitussa sekä valvotussa tilassa. Tilaan, jossa palvelin sijaitsee, on pääsy vain tilanhaltijan valvonnassa. Palvelin sijaitsee EU-alueen sisällä.

Asiakastietoja voi käyttää vain Opetushoitola Nupun henkilökunta. Tietoihin pääsee käsiksi vain sellaisella henkilökunnan käyttäjätunnuksella, jolla on siihen oikeus.

10. Tarkistusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tai tässä tapauksessa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse tai puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Milla Kinnunen
Pellavamäentie 5B
04320 Tuusula

milla@opetushoitolanuppu.fi

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.